roznice-oc-i-ac

Ubezpieczenie OC i AC – najważniejsze różnice

Podstawowe różnice pomiędzy OC i AC

OC to ubezpieczanie obowiązkowe, każdy właściciel samochodu zobowiązany jest do ubezpieczenia swojego auta w ramach OC. Państwo musi chronić właścicieli aut, którzy nie z własnej  winy zostali poszkodowani w wypadkach drogowych. Jeżeli tego zabezpieczenia w postaci składki na ubezpieczenie OC nie byłoby, wówczas musielibyśmy z własnej kieszeni pokryć koszt naprawy auta, które ktoś nam zniszczył w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Natomiast AC, czyli autocasco, to ubezpieczenie dobrowolne, zawierane z własnej woli. W przypadku przykrego zdarzenia na drodze z naszej winy, możemy dochodzić odszkodowania na poniesione uszkodzenia naszego samochodu. Ta polisa chroni nasze ruchomości (samochód, motocykl) w razie kolizji z naszej winy, również straty poniesionej w pożarze i w wyniku kradzieży.

Zasady na jakich działa OC i AC

Zasady działania ubezpieczenia obowiązkowego OC są określone w ustawie i nie ma możliwości najmniejszej zmiany tego ubezpieczenia. Polisa OC u wszystkich jest taka sama, różni się tylko wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego, a w związku z tym wysokością składki na ubezpieczenie, zależnej także od rocznika auta i wypracowanych przez lata zniżek na ubezpieczenie.

W przypadku autocasco jest więcej różnic. Jeżeli ubezpieczamy się nie tylko od kolizji, ale także od kradzieży auta, od pożaru, wybieramy opcję holowania, na wypadek gdyby na dalszej wycieczce nasze auto odmówiło posłuszeństwa, wówczas wysokość składki ubezpieczenia będzie wyższa. Ważna różnicą pomiędzy OC a AC jest zaistnienie sytuacji, w której doszło do szkody całkowitej. Kolizja, wypadek były na tyle poważne, że naprawa auta staje się nieopłacalna. Odszkodowanie wylicza się wówczas w ten sposób, że od ceny samochodu przed szkodą należy odjąć cenę wraku. Dla ubezpieczyciela naprawa auta po wypadku staje się nieopłacalna, gdy koszt naprawy przekracza wartość samochodu przed szkodą i wynosi odpowiednio dla polisy OC – 100%, zaś dla polisy AC – 70%.

Maksymalna wysokość odszkodowania OC i AC

Ważną różnicą pomiędzy ubezpieczaniem OC i AC jest maksymalna wysokość odszkodowania, którego się można spodziewać po wypadku czy kolizji. W przypadku OC górna granica odszkodowania, którą może wypłacić ubezpieczyciel jest ustalona odgórnie przez państwo. Wysokość tego odkodowania jest taka sama dla każdego poszkodowanego. Natomiast w przypadku AC górna wartość odkodowania równa się najczęściej wartości zniszczonego samochodu, np. jeżeli auto przed kolizją warte było 15 tys. złotych, to ubezpieczyciel w ramach OC wypłaca poszkodowanemu taką właśnie kwotę.

Rankingi

Przeczytaj również

Więcej

Powiązane artykuły

Brak wyników o takich kryteriach